Programa

30 Nov 2023
10:30 - 11:30
Cidade da Cultura - Edificio Cinc

Mesa de conferencias I

Sesións paralelas:

RRHH y gestión: “Renovar(se) ou caducar: novos escenarios para a xestión de profesionais”

Lugar: Auditorio 1 – Edificio Cinc

Modera: Mª Estrella López-Pardo. Xerente do SERGAS.

“Relación de postos funcionais e homoxeneización de estruturas como motor de cambio no sistema de xestión de RRHH.”
Natividad Sáenz. Subdirectora de Planificación e Xestión de Osakidetza.

“Condicións de traballo baixo a mirada do benestar laboral.”
Ana M.ª Comesaña. Directora Xeral de RRHH do SERGAS.

“O relevo Xeracional no sector saúde.”
Juan Ramón Artiga Guerrero. Director de RRHH do Servizo Aragonés de Saúde.

“Obxectivo: Estabilidade do persoal da sanidade.”
Elena Cámara. Directora Xeral de Persoal e Desenrolo Profesional do JCeL.

Igualdade e Benestar: “IgualMENTE: Olladas de xénero en saúde e novos enfoques”

Lugar: Auditorio 2 – Edificio Cinc

Modera: Carmen Durán. Directora Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade.

“Programa ALIADAS de prevención e recuperación de mulleres vítimas de trata.”
Ana Barba. Educadora social e coordinadora a área de muller de ALIAD ULTREIA.

“Luces e sombras na detección e atención a mulleres en situación de violencia de xénero dentro do sistema sanitario.”
Rosana Izquierdo. Médica de Familia de Atención Primaria de Vigo do SERGAS. Membro do grupo de traballo sobre violencia de xénero e saúde da Consellería de Sanidade.

“Perspectivas de xénero en saúde na área sanitaria de Vigo.”
Javier Puente. Xerente del área sanitaria de Vigo del SERGAS.

“Análise participativo do proceso asistencial a mulleres con trastorno mental crónico: resultados e propostas de mellora.”
María Tajes. Xefa do Servizo de Saúde Mental do SERGAS.