Programa

30 Nov 2023
15.30 - 16:30
Cidade da Cultura - EDIFICIO FONTÁN

+ Talleres dinámicos para aprender-facendo

10 talleres a elixir. Máis información aqui