Programa

30 Nov 2023
13:00 - 14:00
Cidade da Cultura - EDIFICIO FONTÁN

Talleres dinámicos para aprender-facendo

10 talleres a elixir. Máis información aqui